Kontakt

Egenkontroll av enskilt avlopp

Det kan vara svårt som fastighetägare att veta om sitt avlopp är godkänt eller inte. Som hjälp finns en checklista som du kan använda för att göra en egenkontroll av ditt avlopp.

Checklista för att se om ditt avlopp är godkänt Pdf, 488.4 kB, öppnas i nytt fönster.

I början av 2014 antog miljö- och byggnämnden en handlingsplan Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster. som ska fungera som en bedömningsgrund för hur arbetet med underkända avlopp i Ovanåkers kommun ska drivas.

I Sverige finns det ca 700 000 enskilda avloppsanläggningar som släpper ut lika mycket fosfor som de kommunala reningsverken som används av 8 miljoner personer. Ca 350 000 av de enskilda avloppen bedöms inte uppfylla kraven och ca 130 000 av dem har enbart slamavskiljare och är därmed direkt olagliga. De bidrar till övergödning, spridning av bakterier och miljöfarliga ämnen till våra sjöar och vattendrag.

I Ovanåkers kommun finns det ca 220 avlopp som är underkända enligt den gamla inventering som utfördes på 80-talet. Under 2011 och 2012 återinventerades dessa. Miljöavdelningen kommer under kommande år att driva de som fortfarande har underkända avloppsanläggningar.

Kontakt

Senast uppdaterad