Kontakt
Rent vatten som spolar av händerna

Registrera din brunn i brunnsarkivet

Myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) har öppnat upp för brunnsägare att själva registrera enskilda brunnar i Brunnsarkivet. Fördelarna med att registrera sin brunn är många.

Med ett enkelt formulär kan du som brunnsägare registrera din brunn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att ge ditt dricksvatten ett bättre skydd.

Vinsterna med att brunnen är registrerad och att din information är uppdaterad är flera:

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området eller anlägga ett avlopp har möjlighet att ta hänsyn till brunnen.
  • Ovanåkers kommun kan se vart din brunn är och ta hänsyn till den när vi tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som skulle kunna påverka din brunn.
  • Räddningstjänstens möjligheter att skydda din brunn, i samband med exempelvis en miljöolycka, ökar om den är registrerad.
  • Du bidrar till bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvatten i kommunen och Sverige.
  • Informationen om din brunn blir ett viktigt bidrag som planeringsunderlag för vatten och avlopps-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten, men också nationellt för övervakningen av grundvattennivåer och vattenflöden.

Registrera din brunn

Det går utmärkt att registrera sin brunn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. via en smartphone, som då kan positionera brunnen med hjälp av GPS.

Är din brunn redan registrerad?

Borrfirmor kan lämna in uppgifter till brunnsarkivet varför din brunn kanske redan finns registrerad? I SGU's kartvisare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du i så fall informationen om brunnen.

Är det något i informationen som är fel eller läget inte är rätt kan du använda anmälningsformuläret för att uppdatera informationen.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

0271-570 00
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad