Kontakt

Hälsoskydd för hushåll

Inomhusmiljön har stor betydelse för hur vi mår och för vårt välbefinnande. Det är därför viktigt att vi har en bra luftkvalitet inomhus och att vi slipper störande ljud och lukter.

Det kan tyckas självklart att man inte ska behöva bli sjuk eller få symtom till följd av brister i innemiljön. Ändå drabbas många människor av hälsoproblem på grund av olika innemiljöfaktorer. Särskilt utsatta är känsliga grupper som allergiker, barn och äldre personer.

Vanliga hälsoeffekter på grund av brister i innemiljön är symtom och besvär, som irritation i luftvägarna eller i huden, onormal trötthet och huvudvärk.

Bristfällig ventilation, nya, obeprövade bygg- och inredningsmaterial, fukt- och mögelskador är några av de faktorer som bidrar till att människor blir sjuka. I Folkhälsomyndighetens allmänna rådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan man läsa om vilka riktvärden som gäller för bl.a. termiskt inomhusklimat, fukt- och mikroorganismer, buller och radon.

Det är fastighetsägarens ansvar att ventilationen i din bostad fungerar och att inomhusmiljön inte orsakar hälsoproblem. Kontakta därför fastighetsägaren om du vill ha information om hur ventilationen fungerar eller om du misstänker att inomhusmijön i din bostad är dålig. Bor du i en bostadsrätt vänder du dig till bostadsrättsföreningens styrelse. Äger du din bostad kan du vända dig till konsultföretag eller sakkunniga entreprenörer för att få råd om hur du kan gå vidare.

Får du ingen hjälp trots att du kontaktat fastighetsägare/bostadsrättsförening, kan du vända dig till miljö- och byggförvaltningen. Du behöver då fylla i en klagomålsblankett och skicka in så att en utredning kan inledas. Om kontoret sedan bedömer det som nödvändigt kan de ställa krav på fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen om utredning och åtgärder.

För mer information om klagomål och tillhörande blanketter hänvisar vi till sidan om klagomål som nås via länken till höger.

Kontakt

Miljöinspektör

Theres Lund
Tfn 0271-570 45
E-post theres.lund@ovanaker.se

Miljöinspektör

Aleksandra Goral
Tfn 0271-570 44
E-post aleksandra.goral@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-12-02 13.08