Kontakt

Hälsoskydd för hushåll

Vi tillbringar större delen av vårt liv inomhus. Inomhusmiljön har därför stor betydelse för hur vi mår. Den påverkas inte bara av byggnadens utformning, installationer och materialval utan också av hur den används, underhålls och vårdas.

En bostad ska ge skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon och andra stör­ningar samt ha tillfredsställande luftväxling med hjälp av till exempel en anordning för ventilation.

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan man läsa om vilka riktvärden som gäller för bl.a. temperaturer, fukt- och mikroorganismer, buller och radon.

Om du har problem med inomhusmiljön i din bostad ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller din bostadsrättsförening. Om du inte får hjälp och problemen kvarstår kan du kontakta miljöförvaltningen för en bedömning. Använd vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - klagomål om hälsoskydds- eller miljöproblem för detta. Se vidare information på sidan om klagomål.

Äger du din bostad kan du vända dig till ditt försäkringsbolag eller sakkunniga entreprenörer för att få råd om hur du kan gå vidare med att åtgärda problemen.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad