Kontakt

Hälsoskydd för hushåll

Inomhusmiljön har stor betydelse för hur vi mår och för vårt välbefinnande. Det är därför viktigt att vi har en bra luftkvalitet inomhus och att vi slipper störande ljud och lukter.

Det kan tyckas självklart att man inte ska behöva bli sjuk eller få symtom till följd av brister i innemiljön. Ändå drabbas många människor av hälsoproblem på grund av olika innemiljöfaktorer. Särskilt utsatta är känsliga grupper som allergiker, barn och äldre personer.

Vanliga hälsoeffekter på grund av brister i innemiljön är symtom och besvär, som irritation i luftvägarna eller i huden, onormal trötthet och huvudvärk.

Bristfällig ventilation, nya, obeprövade bygg- och inredningsmaterial, fukt- och mögelskador är några av de faktorer som bidrar till att människor blir sjuka. I Folkhälsomyndighetens allmänna rådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan man läsa om vilka riktvärden som gäller för bl.a. termiskt inomhusklimat, fukt- och mikroorganismer, buller och radon.

Det är fastighetsägarens ansvar att ventilationen i din bostad fungerar. Kontakta därför fastighetsägaren om du vill ha information om hur ventilationen fungerar eller om du misstänker att ventilationen i din bostad är dålig. Bor du i en bostadsrätt vänder du dig till bostadsrättsföreningens styrelse. Äger du din bostad kan du vända dig till konsultföretag för att få råd om hur du kan gå vidare.

Får du ingen hjälp trots att du kontaktat fastighetsägare/bostadsrättsförening, kan du vända dig till miljö- och byggavdelningen. Om kontoret då bedömer det som nödvändigt kommer krav på utredning och åtgärder att riktas mot fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen.

Kontakt

Miljöinspektör

Theres Lund
Tfn 0271-570 45
E-post theres.lund@ovanaker.se

Miljöinspektör

Aleksandra Goral
Tfn 0271-570 44
E-post aleksandra.goral@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-09-03 13.48

Tyck till om sidan