Kontakt

Temperatur inomhus

Vilken temperatur man vill ha i sin bostad är personligt. En del vill ha det svalt, andra vill ha det varmt. Om det blir för kallt eller för varmt kan det dock bli besvär för människors hälsa. Här kan du läsa om vilka temperaturer som är hälsosamma.

Om du känner att det är för varmt eller kallt i din bostad bör du i första hand kontakta din hyresvärd eller fastighetsägare och i andra hand vår miljö- och byggavdelning.

Folkhälsomyndigheten har allmänna råd om temperatur inomhuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som beskriver vilka temperaturgränser som gäller för ett boende. Här kan du se vilka riktvärden och rekommendationer för temperatur som numera finns.

Indikerande mätning

Enligt Folkhälsomyndigheten bör en utredning om besvär ske i två steg. Först en indikerande mätning där luft och golvtemperatur samt eventuella drag kontrolleras. Om det visar sig att temperaturen faller utanför de värden som uppges här nedanför, eller om man kan känna drag, kan man gå vidare med en mer noggrann mätning.

  • Lufttemperatur: under 20 °C / Över 24 °C
  • Över 26 °C sommartid
  • Golvtemperatur: under 18 °C

Noggrann mätning

För att bedöma om temperaturen innebär problem för människors hälsa, bör riktvärdena i tabellen nedanför användas.

Hänsyn bör även tas till: personer som är något känsligare än normalt på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning, hur utrymmet används och vistelsezonen.

Tabellen visar när det kan bedömas vara besvär för människors hälsa.


Riktvärden

Rekommenderade värden

Operativ temperatur

Under 18°C (1)

20-23°C (2)

Operativ temperatur, varaktigt

Över 24°C (3)


Operativ temperatur, kortvarigt

Över 26°C (4)


Skillnad i operativ temperatur uppmätt 0,1 m resp. 1,1 m över golv


Inte mer än 3°C

Strålningstemperaturskillnad fönster - motsatt vägg


Inte mer än 10°C

Strålningstemperaturskillnad tak - golv


Inte mer än 5°C

Luftens medelhastighet


Inte mer än 0,15 m/s (5)

Yttemperatur golv

Under 16°C (6)

20-26 °C

 

  1. För känsliga grupper, 20 °C
  2. För känsliga grupper, 22-24 °C
  3. Under sommaren, högst 26 °C
  4. Under sommaren, högst 28 °C
  5. Vid inomhustemperatur över 24 °C kan högre lufthastigheter accepteras
  6. För känsliga grupper, 18 °C

Kontakt

Miljöinspektör

Theres Lund
Tfn 0271-570 45
E-post theres.lund@ovanaker.se

Miljöinspektör

Aleksandra Goral
Tfn 0271-570 44
E-post aleksandra.goral@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-03-13 13.27

Tyck till om sidan