Kontakt

Temperatur inomhus

Vilken temperatur man vill ha i sin bostad är personligt. En del vill ha det svalt, andra vill ha det varmt. Om det blir för kallt eller för varmt kan det dock bli besvär för människors hälsa.

Om du känner att det är för varmt eller kallt i din bostad bör du i första hand kontakta din hyresvärd eller fastighetsägare. Om inte tillräckliga åtgärder vidtas kan du kontakta miljö- och byggförvaltningen genom att använda vår e-tjänst för klagomål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

På Folkhälsomyndighetens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida finns råd och riktlinjer om temperatur inomhus som beskriver vilka temperaturgränser som gäller för ett boende. Där kan du bland annat se vilka riktvärden och rekommendationer för temperatur som finns.

Operativ temperatur

Kalla ytor stjäl värme från kroppen, vilket innebär att man kan uppleva det som kallt trots att lufttemperaturen är normal. Operativ temperatur mäter på ett bättre sätt hur kroppen upplever temperaturen. Operativ temperatur är medelvärdet av lufttemperaturen och medelstrålningstemperaturen från omgivande ytor. Den kan mätas till exempel med hjälp av en glob-, ellips- eller kubtermometer. Riktvärdena för temperatur är i operativ temperatur.

Lufttemperatur

Temperaturmätningar som görs med vanlig mätutrustning som digital eller analog termometer motsvarar ett indikerande värde enligt tabell 1 i Allmänna råden (FoHMFS 2014:17) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om temperatur inomhus. Indikerar mätningen att det kan vara för låg eller för hög temperatur bör vidare utredning av inomhustemperaturen utföras.

Rekommenderade värden

I de allmänna råden, tabell 2, finns en kolumn med rekommenderade värden och en kolumn med riktvärden. Det rekommenderade temperaturintervallet är det temperaturområde där de flesta människor upplever god termisk komfort. Riktvärdena gäller för bedömning av olägenhet för människors hälsa.

Känsliga personer

Enligt miljöbalken ska hänsyn tas till känsliga personer och riktvärdet för känsliga är 20 °C operativ temperatur. Om en indikerande mätning visar att lufttemperaturen är lägre än 22 °C bör vidare utredning och mätning av den operativa temperaturen göras när det gäller känsliga personer. Fastighetsägaren har ansvar att bedöma om en person har behov av ett varmare inomhusklimat. Miljökontoret beslutar om en person hör till en känslig grupp och ett läkarutlåtande är inte nödvändigt för beslutet. Exempel på personer med behov av varmare inomhusklimat är äldre, rörelsehindrade, personer med reumatism och personer med lägre ämnesomsättning.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad