Kontakt

Temperatur inomhus

Vilken temperatur man vill ha i sin bostad är personligt. En del vill ha det svalt, andra vill ha det varmt. Om det blir för kallt eller för varmt kan det dock bli besvär för människors hälsa.

Om du känner att det är för varmt eller kallt i din bostad bör du i första hand kontakta din hyresvärd eller fastighetsägare. Om inte tillräckliga åtgärder vidtas kan du kontakta miljö- och byggförvaltningen genom att fylla i en klagomålsblankett.

Folkhälsomyndigheten har allmänna råd om temperatur inomhuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som beskriver vilka temperaturgränser som gäller för ett boende. Här kan du se vilka riktvärden och rekommendationer för temperatur som numera finns.

Operativ temperatur

Kalla ytor stjäl värme från kroppen, vilket innebär att man kan uppleva det som kallt trots att lufttemperaturen är normal. Operativ temperatur mäter på ett bättre sätt hur kroppen upplever temperaturen. Operativ temperatur är medelvärdet av lufttemperaturen och medelstrålningstemperaturen från omgivande ytor. Den kan mätas till exempel med hjälp av en glob-, ellips- eller kubtermometer. Riktvärdena för temperatur är i operativ temperatur. Därför ska man vid olägenhetsbedömningen utgå från uppmätt operativ temperatur.

Lufttemperatur

Temperaturmätningar som görs med vanlig mätutrustning som digital eller analog termometer motsvarar ett indikerande värde enligt tabell 1 i Allmänna råden (FoHMFS 2014:17)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om temperatur inomhus. Indikerar mätningen att det kan vara för låg eller för hög temperatur bör vidare utredning av inomhustemperaturen utföras.

Rekommenderade värden

I de allmänna råden, tabell 2, finns en kolumn med rekommenderade värden och en kolumn med riktvärden. Det rekommenderade temperaturintervallet är det temperaturområde där de flesta människor upplever god termisk komfort. Riktvärdena gäller för bedömning av olägenhet för människors hälsa.

Känsliga personer

Enligt miljöbalken ska hänsyn tas till känsliga personer och riktvärdet för känsliga är 20 °C operativ temperatur. Om en indikerande mätning visar att lufttemperaturen är lägre än 22 °C bör vidare utredning och mätning av den operativa temperaturen göras när det gäller känsliga personer. Fastighetsägaren har ansvar att bedöma om en person har behov av ett varmare inomhusklimat. Miljökontoret beslutar om en person hör till en känslig grupp och ett läkarutlåtande är inte nödvändigt för beslutet. Exempel på personer med behov av varmare inomhusklimat är äldre, rörelsehindrade, personer med reumatism och personer med lägre ämnesomsättning.

Mer information om termiskt inomhusklimat finns på folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Miljöinspektör

Theres Lund
Tfn 0271-570 45
E-post theres.lund@ovanaker.se

Miljöinspektör

Aleksandra Goral
Tfn 0271-570 44
E-post aleksandra.goral@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-11-19 08.31

Tyck till om sidan