Kontakt

E-tjänster och blanketter

På den här sidan hittar du länkar till e-tjänster för att anmäla en åtgärd eller ansöka om lov. Är du osäker på hur du ansöker om lov kan du se våra bygglovsguider.

Om du hellre vill fylla i vanliga blanketter så finns dessa tillgängliga i respektive e-tjänst.

Beställning av nybyggnadskarta/enkel nybyggnadskarta

E-tjänst: Beställning av nybyggnadskartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om bygglov/tidsbegränsat bygglov

E-tjänst/blanketter: Ansökan om bygglovlänk till annan webbplats
Mer information: Guide från Boverket, länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterGuide från Boverket (lättläst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om marklov

E-tjänst/blanketter: Ansökan om marklovlänk till annan webbplats
Mer information: Guide från Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om rivningslov

E-tjänst/blankett: Ansökan om rivningslovlänk till annan webbplats
Mer information: Guide från Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan av eldningsanläggning

E-tjänst/blankett: Anmälan om eldningsanläggninglänk till annan webbplats

Anmälningspliktiga åtgärder

E-tjänst/blankett: Anmälan för bygglovsbefriade åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan av bygglovsbefriade åtgärder

E-tjänst/blankett: Anmälan för bygglovsbefriade åtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om förändring av fasadens utseende eller takmaterial

E-tjänst/blanketter: Ansökan om bygglovlänk till annan webbplats

Ansökan om bygglov för skylt och ljusanordning

E-tjänst/blanketter: Ansökan om bygglovlänk till annan webbplats

Anmälan eller ansökan om tillstånd för åtgärd inom vattenskyddsområde

Blankett: Anmälan eller ansökan om tillstånd för åtgärd inom vattenskyddsområdePDF

Ansökan om strandskyddsdispens

E-tjänst/blankett: Ansökan om strandskyddsdispenslänk till annan webbplats

Ansökan om förhandsbesked

E-tjänst/blankett: Ansökan om förhandsbeskedlänk till annan webbplats

Kontakt

Byggnadsinspektör

Fredrik Andersson
Tfn. 0271-570 42
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad