Kontakt

Behöver du lov?

Här finns information om vilka byggnationer och förändringar som kräver lov eller en anmälan.

Alla förändringar och byggnationer kräver inte lov eller anmälan. Reglerna varierar beroende på vart du vill bygga och om ditt område har en detaljplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster./områdesbestämmelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller inte.

Då behöver du lov

Då kan du behöva anmäla en förändring

Även om du inte behöver bygglov för en åtgärd kan du behöva anmäla åtgärden till kommunen.

  • Utföra en så kallad ”Attefallsåtgärd”, Mer information finns på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Bygga nytt eller bygga till i ärenden som inte kräver lov
  • Ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen påverkas avsevärt
  • Ändra i en byggnad så att brandskyddet väsentligt påverkas
  • Underhålla ett byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser enligt detaljplan eller områdesbestämmelser
  • Installera eller väsentligt ändra eldstäder eller rökkanaler
  • Installera eller väsentligt ändra hissar eller anordningar för ventilation

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad