Kontakt

Behöver du lov?

Här finns information om vilka byggnationer och förändringar som kräver lov eller en anmälan.

Alla förändringar och byggnationer kräver inte lov eller anmälan. Reglerna varierar beroende på vart du vill bygga och om ditt område har en detaljplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster/områdesbestämmelselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller inte.

Då behöver du lov

 • Bygga nytt eller bygga till en befintlig byggnad
 • Glasa in uterum
 • Flytta en befintlig byggnad till ny plats
 • Väsentligt ändra användningen av byggnaden
 • Göra väsentliga ändringar, som förändrar området/husets karaktär
 • Sätta upp plank eller murar
 • Ställa upp containrar eller tält under en längre period
 • Bygga garage eller carport
 • Anlägga parkering (gäller inte en- eller tvåbostadshus). Mer information finns på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Byggnation eller ändring av anläggningar, till exempel vindkraftverk, friluftsbad, skyltar och ljusanordningar
 • Rivning av byggnader/delar av byggnader (inom detaljplanelagt område eller område med områdesbestämmelser). Mer information finns på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats
 • Ändring av marknivåer som avsevärt ändrar markens höjdläge (inom detaljplanelagt område). Mer information finns på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Du kan läsa mer om när du behöver bygglov på Boverkets webbsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Då kan du behöva anmäla en förändring

Även om du inte behöver bygglov för en åtgärd kan du behöva anmäla åtgärden till kommunen.

 • Utföra en så kallad ”Attefallsåtgärd”, Mer information finns på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Bygga nytt eller bygga till i ärenden som inte kräver lov
 • Ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen påverkas avsevärt
 • Ändra i en byggnad så att brandskyddet väsentligt påverkas
 • Underhålla ett byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser enligt detaljplan eller områdesbestämmelser
 • Installera eller väsentligt ändra eldstäder eller rökkanaler
 • Installera eller väsentligt ändra hissar eller anordningar för ventilation

Då behöver du inte bygglov (gäller en- eller tvåbostadshus)

För att du inte ska behöva bygglov krävs det att vissa kriterier uppfylls för respektive förändring. Information om kriterierna hittar du på Boverkets webbsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Byggnadsinspektör

Fredrik Andersson
Tfn. 0271-570 42
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad