Kontakt

Fastighetsbildning och lantmäteri

All mark är indelad i fastigheter. Vid en lantmäteriförrättning kan fastigheter nybildas, ombildas eller samverka kring gemensamma behov. Här kan du läsa mer om fastighetsbildning och lantmäteri.

Lantmäteriförrättningar kan även innebära att bilda och ändra rättigheter på en fastighet samt att bestämma var oklara gränser egentligen går.

Hit vänder du dig

Kontakt

Senast uppdaterad