Kontakt

Fastighetsbildning och lantmäteri

All mark är indelad i fastigheter. Vid en lantmäteriförrättning kan fastigheter nybildas, ombildas eller samverka kring gemensamma behov. Här kan du läsa mer om fastighetsbildning och lantmäteri.

Lantmäteriförrättningar kan även innebära att bilda och ändra rättigheter på en fastighet samt att bestämma var oklara gränser egentligen går.

Hit vänder du dig

Mer om lantmäteriförrättning, vilka regler som gäller och ansök om att bilda eller förändra en fastighet på Lantmäteriets webbplatslänk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad