Kontakt

Hur lång tid tar det att få lov?

Alla ärenden är unika och det är svårt att säga exakt hur lång tid det tar att få ett besked om lov. Från det att vi tagit emot en komplett ansökan har vi enligt lag 10 veckor på oss att ge besked om bygglov och 4 veckor på oss att ge besked om bygganmälan.

Vad påverkar handläggningstiden?

  • Antal inkomna ärenden till bygglovsavdelningen (se grafen nedan över hur många ärenden som kommer in per månad)
  • Om din ansökan/anmälan är ofullständig
    • Din ansökan/anmälan saknar fält som ska vara ifyllda
    • Din ansökan/anmälan saknar alla nödvändiga handlingar

Tips!

  • Om du är osäker på vad din ansökan/anmälan ska innehålla, ring till oss så berättar vi mer. Om vi får in en komplett ansökan/anmälan direkt blir din handläggningstid kortare.
  • Om du behöver komplettera din ansökan, gör det så fort du kan efter att vi kontaktat dig. Vi fortsätter handlägga ditt ärende först när vi fått in fler uppgifter av dig.

Statistik

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad