Kontakt

Vanliga frågor och svar

Här svarar vi på vanliga frågor som ofta kommer in till oss.

Hur får jag tag i blanketter?

När behöver jag bygglov?

På sidan Behöver du lov? Länk till annan webbplats. kan du läsa om vilka åtgärder som kräver bygglov.

När behöver jag anmäla?

På sidan Behöver du lov? Länk till annan webbplats. kan du läsa om vilka åtgärder som är anmälningspliktiga.

När får jag mitt bygglov?

Snabbaste handläggningen får du om kompletta handlingar lämnas in och under förutsättning att bygglov kan beviljas. På sidan Bygglovsguider Länk till annan webbplats. kan du läsa om hur processen ser ut för det bygglov du ska ansöka om.

Kan jag börja bygga när jag fått bygglov? Vad innebär anmälan?

Nej, du får inte påbörja åtgärderna utan ett startbesked. För enklare ärenden så utfärdar miljö- och byggnämnden startbeskedet i samma beslutshandling som bygglovet. Var noga med att kontrollera detta.

Vad kostar mitt bygglov och min anmälan?

Kostnaderna beräknas med kommunens taxa som grund, som är beslutad i kommunfullmäktige. Kontakta vår byggnadsinspektör om du vill veta mer.

Jag vill bygga ut mitt hus. Vad gäller?

Du kan läsa om vad som krävs om du vill bygga ut ditt hus på bygglovsguiden för tillbyggnad Länk till annan webbplats..

Jag vill sätta upp en friggebod, bygga ett tak över en uteplats/entré och sätta upp ett plank vid en uteplats. Vad behöver jag tänka på?

Dessa åtgärder, som gäller för en- och tvåbostadshus, kallas för bygglovsbefriade åtgärder. Information om hur du anmäler bygglovsbefriade åtgärder i guiden för bygglovsbefriade åtgärder Länk till annan webbplats..

Jag vill ersätta en befintlig byggnad med en ny likadan.

För den nya byggnaden krävs bygglov Länk till annan webbplats. och anmälan Länk till annan webbplats.. Inom detaljplanelagt områdeLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats. krävs normalt rivningslov Länk till annan webbplats. och rivningsanmälan för att riva den befintliga byggnaden. Utanför detaljplanelagt område krävs endast rivningsanmälan. Friggebodar Länk till annan webbplats. är undantagna dessa krav.

Måste jag söka bygglov för att sätta upp en skylt?

Jag vill installera en braskamin/kakelugn. Vad gäller då?

Då behöver du gör en anmälan av eldningsanläggning. Information om hur du gör i vår guide för anmälan av eldningsanläggning Länk till annan webbplats..

Husets avloppsstammar måste bytas. Vad gäller då?

Om avloppsstammarnas läge, dimension eller material ändras och arbetet är av väsentlig omfattning måste du göra en anmälan Länk till annan webbplats..

Jag vill ändra användningen av en butikslokal till restaurang eller ett kontor till bostad. Vad gäller då?

Bygglov Länk till annan webbplats. krävs i båda fallen och du måste också anmäla Länk till annan webbplats. för att redovisa de tekniska ändringarna och kompletteringarna som kan bli aktuella.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad