Kontakt

Anmälan om eldningsanläggning

När du ska installera eller väsentligt ändra en eldningsanläggning måste du anmäla detta till Ovanåkers kommun. Här nedan följer en generaliserad process över hur din ansökan går till.

Specifika handlingar och handläggningstider påverkas av vad-, vart- och hur du ska installera din eldningsanläggning. För att vara säker på vad som krävs för din anmälan, kontakta vår byggnadsinspektör enligt kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

1. Ta fram kartunderlag

Om det finns flera byggnader på fastigheten/tomten behöver du i vissa fall markera vilken byggnad du ska installera/ändra eldningsanläggningen i på en situationsplan. Du kan antingen ordna ett kartunderlag själv, vända dig till olika aktörer på marknaden eller beställa ett av Ovanåkers kommun.

Om du väljer att beställa kartunderlag från Ovanåkers kommun kan du göra det här:

2. Fyll i e-tjänsten

Alla lagfarna ägare ska skriva under anmälningshandlingarna.

3. Gör i ordning de handlingar som du ska skicka in

I de allra flesta fall kräver vi bara in följande handlingar tillsammans med din anmälan: 

Produktcertifiering/informationsblad/beskrivning

  • Information om vad du ska installera för eldningsanläggning

I vissa fall kan vi komma att kräva in även dessa handlingar. Kontakta vår byggnadsinspektör för att vara säker på vad som krävs för just din ansökan.

Kontrollplan

Ritningar

För eldningsanläggning kan följande ritningar behövas. Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda.

4. Skicka in anmälan och handlingarna

Skicka anmälan, situationsplanen, kontrollplanen samt ritningarna här:

När din ansökan har registrerats får du en bekräftelse på att vi mottagit ansökan och information om vem som handlägger ditt ärende.

Om kompletteringar behövs kommer din handläggare att höra av sig till dig.

5. Beslut och startbesked

Från det att vi tagit emot en komplett anmälan har vi enligt lag 4 veckor på oss att ge besked om startbesked.

Det är viktigt att veta att du inte får börja bygga förrän fyra veckor efter att du har fått ditt startbesked. Om ingen har överklagat beslutet efter fyra veckor vinner det laga kraft och du kan påbörja din byggnation.

6. När installationen är klar

När du har installerat din eldningsanläggning ska du anlita en sakkunnig som besiktar din installation ur brandsäkerhetssynpunkt.

Om allt ser bra ut får du ett intyg på att den är godkänd. Du skickar sedan in intyget till Ovanåkers kommun och därmed intygar att du utfört din åtgärd enligt gällande anmälan.

När du fått ett slutbesked från oss kan du börja använda din eldningsanläggning.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad