Kontakt

Planritning för anmälan om eldningsanläggning

En planritning är ett horisontellt snitt genom byggnaden.

Planritningen ska visa

  • Eldstadens placering på samtliga berörda våningsplan.
  • Eldstadens yttermått.

Skalan som ska användas är 1:100.

Tänk på…

  • Ritningarna ska vara skalenliga. I skala 1:100 är 1 cm på ritningen 1 meter i verkligheten.
  • Markera på planritningen vart sektionen är tagen, exempelvis från punkt A till punkt A = Sektion A-A.

Exempel på planritning

Exempel på hur en planritning kan se utFörstora bilden

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad