Kontakt

Bygglovsguider

Bygglovsguiderna finns till för att du enkelt ska kunna ansöka om bygglov. Guiderna tar dig steg för steg från början till slutet av din ansökan.

Vad är det du ska bygga eller göra?

Inglasat uterum eller skärmtak

Guide för dig som ska bygga ett inglasat uterum eller ett skärmtak.

Anmälan om eldningsanläggning

Guide för dig som ska göra en anmälan om eldningsanläggning.

Tillbyggnad

Guide för dig som ska bygga om eller till ett bostadshus.

Bygglovsbefriade åtgärder

Guide för dig som ska göra en anmälan bygglovsbefriade åtgärder (attefallshus, takkupor, tillbyggnad 15 kvm, ändrad användning från komplement till bostad eller inredande av ytterligare en bostad i enbostadshus).

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad