Kontakt

Fasadritning för anmälan om eldningsanläggning

En fasadritning visar byggnadens fasad sett rakt framifrån, inte i perspektiv.

Fasadritningen ska visa

  • Skorstenshöjd i förhållande taknock.
  • Val av material, (kan anges skriftligt).

Skalan som ska användas är 1:100.

Tänk på…

  • Ritningarna ska vara skalenliga. I skala 1:100 är 1 cm på ritningen 1 meter i verkligheten.
  • Ange fasadernas väderstreck, exempelvis Fasad mot söder.

Exempel på fasadritning

Exempel på hur en fasadritning kan se ut

Kontakt

Byggnadsinspektör

Fredrik Andersson
Tfn. 0271-570 42
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad