Kontakt

Livsmedel

Har du blivit sjuk och misstänker att det beror på maten du ätit? Eller vill du framföra klagomål om brister på livsmedelsverksamheter? Då ska du kontakta miljö- och byggförvaltningen. Det är även bra om du kontaktar den restaurang eller butik där du köpt maten.

Så här anmäler du misstänkt matförgiftning

När du ska anmäla är det vissa uppgifter du behöver ha till hands:

  • Restaurangens eller butikens namn och adress
  • Vilken mat du åt
  • Om ni var flera som åt tillsammans, i så fall hur många
  • När ni åt (datum och klockslag)
  • Hur många som insjuknat
  • Vad de som inte blev sjuka åt
  • När du blev sjuk och vilka symptom du fått

Gör gärna din anmälan via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det är värdefullt om du lämnar telefonnummer eller e-postadress så att handläggaren kan nå dig för kompletterande uppgifter. Tänk dock på att alla uppgifter i en myndighets register är allmän handling och kan bli offentliga om någon begär ut dem.

Om du vill vara anonym är du välkommen att göra din anmälan via telefon 0271-570 00 (vx). Då kan vi ställa eventuella följdfrågor direkt under telefonsamtalet.

Vad händer sen

Miljöinspektörerna gör en bedömning av fallet. Om vi bedömer att det är sannolikt att maten har orsakat sjukdomen gör vi en utredning. Som en del av utredningen gör vi oftast en inspektion då vi kontrollerar livsmedelshanteringen och hygienen.

Vi utreder för att förhindra att fler drabbas

Miljö- och byggförvaltningen utreder misstänkta matförgiftningar i första hand för att stoppa felaktig livsmedelshantering och dåliga matvaror, och på så sätt hindra att fler konsumenter drabbas.

Om det är ett livsmedelsföretag som orsakat din matförgiftning kan du få ersättning enligt produktansvarslagen. Begär i första hand ersättning direkt av företaget. Om ni inte kommer överens kan du stämma företaget i tingsrätten eller vända dig till ansvarsnämnden för hotell och restaurang. Produktansvarslagen gäller oavsett om företaget har en försäkring eller inte. Miljö- och byggförvaltningen kan inte hjälpa dig att få ersättning.

Lämna klagomål på livsmedelsverksamhet

Har du observerat något som avviker från reglerna för livsmedelshantering? Det kan t.ex. handla om att maten förvaras för varmt, att information om maten inte är sann eller att det är smutsigt i köket.

Då kan du kontakta miljö- och byggförvaltningen genom att använda e-tjänsten: Lämna klagomål om brister i livsmedelshantering Länk till annan webbplats..

Vad händer sen

Livsmedelsinspektörerna gör en bedömning av fallet. Om vi bedömer att det är brådskande att följa upp klagomålet startar vi en utredning. Som en del av utredningen gör vi oftast en inspektion då vi kontrollerar livsmedelshanteringen och hygienen. I många fall bedömer vi dock att klagomålet kan följas upp i samband med ordinarie kontroll av företaget.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad