Kontakt

Betalning av depositionsavgift - odlingslotter

I samband med att du tilldelas ett odlingslottnummer behöver du betala en depositionsavgift på 200 kr till Ovanåkers Kommun. Depositionsavgiften är densamma oavsett om du har kontrakt på en eller flera odlingslotter vid samma plats.

Följande villkor gäller:

  • Depositionen är en engångsavgift och skall vara betald till Ovanåkers Kommun inom 4 veckor från det att du blivit tilldelad ett odlingslottnummer.
  • Depositionsavgiften betalas tillbaka till dig i samband med att du själv väljer att avsluta ditt odlingskontrakt. Uppsägning av ditt odlingskontrakt skall göras via formulär på Ovanåkers Kommuns hemsida. Din deposition återbetalas då av Ovanåkers Kommun inom 4 veckor.
  • Om du väljer att avsluta ditt odlingskontrakt skall odlingslotten återlämnas i ett sådant skick att den upplevs städad och är fri från odlade grödor och perenna växter samt eventuella spaljéer, växtstöd, krukor och andra material m.m.
  • För att behålla ditt odlingskontrakt behöver du aktivt bruka din odlingslott under varje odlingssäsong.
  • Misslyckande att följa ovan angivna villkor kan leda till att du förlorar ditt odlingskontrakt. Om så sker kommer din depositionsavgift inte att återbetalas av Ovanåkers Kommun.
  • Misslyckande att vid upprepade tillfällen följa rådande odlingsregler kan leda till att du förlorar ditt odlingskontrakt. Om så sker kommer din depositionsavgift inte att återbetalas av Ovanåkers Kommun.

Ej återbetalda depositionsavgifter skall användas av Ovanåkers Kommun till att bekosta eventuell uppstädning av odlingslotter efter uppsagt kontrakt, samt till enklare underhåll av odlingsplatsen, exempelvis reparation av gemensamma redskap.

Betalningsinformation

Betalning sker till Ovanåkers Kommuns plusgiro 8 29 75-4.

Vid betalning skall du ange plats och ditt odlingslottnummer som meddelande. Exempel på meddelande, ”Edsbyn odlingslott Nr 20” eller ”Alfta odlingslott Nr 15 och 16”.

I samband med aktiv uppsägning av odlingskontrakt och återbetalning av depositionsavgift behöver vi ditt bankkontonummer för utbetalning.

Kontakt

Koordinator Biosfärområde Voxnadalen

Hanna Alfredsson
Tfn 0271-574 24
E-post hanna.alfredsson@voxnadalen.org

Miljöstrateg
Monika af Ekenstam
Tfn 0271-570 39
e-post monika.af.ekenstam@ovanaker.se

Senast uppdaterad