Kontakt

Vattenverksamhet

Med vattenverksamhet avses bland annat uppförande, ändring, lagning och rivning av vattenanläggningar, fyllning, pålning, grävning, rensning, muddring, markavvattning och bortledande eller tillförsel av vatten.

Vattenanläggning är en anläggning som tillkommit genom en vattenverksamhet, t.ex. dammar, broar, fisktrappor, bryggor, pirar. Det krävs normalt tillstånd för vattenverksamhet (11 kap. 9 § miljöbalken). Sedan 15 maj 2007 är det anmälningsplikt av vattenverksamhet. Det innebär att vissa mindre vattenverksamheter måste anmälas innan de får påbörjas.

Mer information på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad