Kontakt

Strandskyddsområden

Strandskydd har tillkommit för att göra stränderna tillgängliga för allmänheten och för att skydda viktiga livsmiljöer för växt- och djurliv. Strandskyddet gäller enligt lag och är vanligtvis 100 m från strandzonen ut i vattnet och upp på land.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad