Kontakt

Intresseanmälan odlingslott i Edsbyn

Här lämnar du in din intresseanmälan till våra odlingslotter. När du blivit tilldelad en odlingslott blir du kontaktad av oss.

Villkor och regler

Ovanåkers kommun har upplåtit mark till odling för att bereda invånarna i kommunen tillfälle till värdefull rekreation och fritidssysselsättning. Den upplåtna marken ska disponeras så att den sköts på ett ur miljösynpunkt ekologiskt riktigt sätt. De som brukar en odlingslott måste i sitt brukande ta hänsyn till följande ordningsregler.

§ 1 Odlaren har rätt att bruka sitt markerade område för odling. Den upplåtna lotten ska skötas på ett sådant sätt att den ger ett vårdat intryck. Odlingarna ska skötas väl och i möjligaste mån hållas fria från ogräs. Det gäller även gångar och allmänna utrymmen vid odlingsområdet. Lotten får inte användas för upplag av skräp.

§ 2 Det finns ett redskapsskjul på området med redskap att låna. Låna bara redskap som du behöver för stunden och ha inte dessa för länge på den egna lotten då det är många som delar på redskapen. Om ett redskap skulle gå sönder, eller om ni hittar ett trasigt redskap, ta kontakt med kommunansvariga så att redskapen kan lagas. Skjulen ska hållas i god ordning och låsta när ingen är där!

§ 3 På den allmänna komposten läggs nedbrytbart avfall från lotten som ogräs, blast från grönsaker och blommor. Inga sopor får läggas i komposten! Odlaren är själv ansvarig för att ta med all återvinning från området såsom glas, plast, papper, kartong, plåtburkar etc. Matrester får inte läggas i någon kompost på området eftersom det skulle kunna medföra problem med fåglar, råttor eller andra skadedjur.

§ 4 Höga växter, spaljéer eller liknande får inte utgöra hinder för andra odlare.

§ 5 Varje odlare ska helt undvika gifter och endast använda ekologiskt hållbara växtmedel, jord mm i sin odling. Undvik också att plantera växter som är invasiva och riskerar att få en okontrollerbar spridning.

§ 6 Bränning av avfall inom koloniområdet eller annan form av öppen eld är förbjudet.

§ 7 Sällskapsdjur får medföras på lotten men ska hållas kopplade.

§ 8 Du har ansvar för att personer i ditt sällskap är informerade om gällande ordningsregler och att de inte bryter mot dem. Du ansvarar för vad t ex ditt barn eller sällskapsdjur eventuellt trampar sönder eller förstör.

§ 9 Som odlare visar du hänsyn till närliggande bostäder och andra odlare, speciellt mellan klockan 22.00 och 06.00. Undvik störningar som hög musik och annat som kan upplevas störande för andra odlare/boende.

§ 10 Odlingslotten ska vara städad efter avslutad odlingssäsong senast 1 november.

§ 11 Odlare som medvetet bryter mot dessa ordningsföreskrifter kan förlora rätten att bruka odlingslotten.

Depositionsavgift

  • Depositionen är en engångsavgift och skall vara betald till Ovanåkers Kommun inom 4 veckor från det att du blivit tilldelad ett odlingslottnummer.
  • Depositionsavgiften betalas tillbaka till dig i samband med att du själv väljer att avsluta ditt odlingskontrakt. Uppsägning av ditt odlingskontrakt skall göras via formulär på Ovanåkers Kommuns hemsida. Din deposition återbetalas då av Ovanåkers Kommun inom 4 veckor.
  • Om du väljer att avsluta ditt odlingskontrakt skall odlingslotten återlämnas i ett sådant skick att den upplevs städad och är fri från odlade grödor och perenna växter samt eventuella spaljéer, växtstöd, krukor och andra material m.m.
  • För att behålla ditt odlingskontrakt behöver du aktivt bruka din odlingslott under varje odlingssäsong.
  • Misslyckande att följa ovan angivna villkor kan leda till att du förlorar ditt odlingskontrakt. Om så sker kommer din depositionsavgift inte att återbetalas av Ovanåkers Kommun.
  • Misslyckande att vid upprepade tillfällen följa rådande odlingsregler kan leda till att du förlorar ditt odlingskontrakt. Om så sker kommer din depositionsavgift inte att återbetalas av Ovanåkers Kommun.

Ej återbetalda depositionsavgifter skall användas av Ovanåkers Kommun till att bekosta eventuell uppstädning av odlingslotter efter uppsagt kontrakt, samt till enklare underhåll av odlingsplatsen, exempelvis reparation av gemensamma redskap.

Betalningsinformation

Betalning sker till Ovanåkers Kommuns plusgiro 8 29 75-4.

Vid betalning skall du ange plats och ditt odlingslottnummer som meddelande. Exempel på meddelande, ”Edsbyn odlingslott Nr 20” eller ”Alfta odlingslott Nr 15 och 16”.

I samband med aktiv uppsägning av odlingskontrakt och återbetalning av depositionsavgift behöver vi ditt bankkontonummer för utbetalning.

Jag önskar odlingslott i... * (obligatorisk)
Jag önskar odlingslott i...Jag har läst igenom och godkänt villkoren för att få bruka en odlingslott.  * (obligatorisk)
Jag har läst igenom och godkänt villkoren för att få bruka en odlingslott.

Kontakt

Koordinator Biosfärområde Voxnadalen

Hanna Alfredsson
Tfn 0271-574 24
E-post hanna.alfredsson@voxnadalen.org

Miljöstrateg
Monika af Ekenstam
Tfn 0271-570 39
e-post monika.af.ekenstam@ovanaker.se

Senast uppdaterad