Kontakt
Kollage med bilder på översvämningar från Översvämningsportalen

Översvämningsportalen

Översvämningsportalen är ett samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Länsstyrelsen Gävleborg och Ovanåkers kommun och visar utbredningen av 1985 års översvämning och MSBs översvämningskartering från 2013.

Öppna översvämningsportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ovanåkers kommun har vid ett flertal tillfällen drabbats av översvämningar, varav det kraftigaste var 1985. Totalt har Voxnan haft ett extremt högt flöde vid 10 dokumenterande tillfällen. I snitt översvämmas Voxnan vart femte år och den är extra känslig på grund av att älven är smal och ganska grund.

Denna ”översvämningsportal” är ett samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Länsstyrelsen Gävleborg och Ovanåkers kommun och visar utbredningen av 1985 års översvämning och MSBs översvämningskartering. Projektet är en del av arbetet med översvämningsdirektivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och syftar till att syfte att höja kunskapen kring översvämningsriskerna kring Voxnan.

Översvämningen 1985 räknas som den värsta översvämningen i mannaminne. Mängden vatten låg under höstfloden på 250 m³/sek, mot det normala 37 m³/sek och som högst uppmättes det i Alfta ca 360 m³/sek i Voxnan. Vid Ön i Edsbyn var vattennivån nästan tre meter högre än normalt.

Under första septemberveckan 1985 föll omkring dubbelt så mycket nederbörd som det i genomsnitt kommer under hela september. Dessutom var vattenkraftverkens regleringsmagasin praktiskt taget helt fyllda på grund av en sen vårflod och att det regnade extremt under sommaren. Marken hade helt enkelt inte kapacitet att suga upp de stora mängderna nederbörd. Efter översvämningen 1985 har ett antal åtgärder vidtagits för att lindra följderna av en ny översvämning. Flödeshinder har tagits bort och förstärkningsåtgärder på utsatta ställen har exempelvis genomförts.

Under översvämningen 1985 togs filmer, fotografier och flygfotografier fram. Detta material har använtats inom bygglov och som planeringsverktyg i kommunen, men aldrig tillgängliggjorts digitalt. Målet med att samla, digitalisera och tillgängliggöra materialet är att öka kunskapen och därmed minska konsekvenserna av framtida översvämningar.

Ett stort tack till Räddningstjänsten i södra Hälsingland, Håkan Gustavsson, Regleringsföretagen, Hela Hälsingland och Ivan Jonsson för materialet till portalen.

Kontakt

GIS-koordinator

Frida Jonsson
Tfn 0271-570 38
E-post: frida.jonsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad