Kontakt

Klimat och miljö

Här finns information om bl.a. miljöfrågor, energi- och klimatrådgivning, naturförhållanden och djurskydd. På många sätt är vi i kommunen lyckligt lottade med att ha tillgång till en rik närnatur med frisk luft, rent vatten och god odlingsjord.

Miljömål

Våra lokala miljömål grundat på det landsomfattande arbetet med miljökvalitetsmålen och de mål och åtgärder som finns på regional nivå.

Energi- och klimatrådgivning

Den kommunala energi- och klimatrådgivaren jobbar med att förmedla opartisk och kostnadsfri rådgivning till hushåll, företag och lokala organisationer.

Naturförhållanden

Information om vad som gjorts och vad som görs för naturmiljön i Ovanåkers kommun.

Översvämningsportalen

Se hur ditt område kan komma att påverkas av framtida översvämningar och se bilder från vårfloderna i Översvämningsportalen.

Djurskydd

Jordbruksverket är den centrala myndigheten för djurskyddsfrågorna. Här finns information om var du ska vända dig om du har frågor som rör djurskydd.

Kontakt

Ovanåkers kommun
Miljö- och byggförvaltningen

828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad