Kontakt

Invasiva arter

Invasiva främmande arter räknas som ett av de absolut största hotet mot biologisk mångfald. Sverige arbetar i första hand förebyggande för att minska riskerna för spridning.

Snabbkurs i hur man kan tänka kring Invasiva främmande arter Länk till annan webbplats.

Invasiva arter är växter eller djur som med hjälp av människan flyttas från sin naturliga miljö till en ny miljö där platsen har bra förutsättningar och den sprids snabbt. Det kan då orska allvarlig skada på ekosystemet, infrastuktur eller människors hälsa vilket kan medföra stora kostnader för samhälle och den enskilda personen. Mer information om hur man ska tänka kring invasiva arter finns på Naturvårdsverkets webbplats Invasiva främmande arter och bekämpning Länk till annan webbplats. och på Länsstyrelsens webbplats länsstyrelsen Gävleborg- invasiva främmande arter. Länk till annan webbplats.

Vid upptäckt av invasiv art rekomenderar Naturvårdsverket och Länsstyrelsen att man rapporterar in sitt fynd på artportalen https://rapportera.artfakta.se/eftersokta/ias/skapa Länk till annan webbplats. för att lättare kunna följa arternas förekomst och utbredning samt för att kunna förebygga fortsatt spridning.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad