Kontakt

Allemansrätten

Den svenska allemansrätten innebär att vi har tillgång att röra oss fritt i naturen.

Vi kan ta oss fram till fots eller med båt över annans fastighet och vi får under kortare tid fritt uppehålla oss där.

Allemansrätten innebär även skyldigheter, ta hänsyn är en grundläggande regel. Vi ska ta hänsyn till markägarnas hemfrid, till växt- och djurliv och till andra människor.

Allemansrätten innehåller bland annat regler om vad som gäller för camping, eldning, ridning mm.

Information om allemansrätten på naturvårdsverkets webbplats

http://www.naturvardsverket.se/allemansratten Länk till annan webbplats.

Information about the right of public access in several languages

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/allemansratten/manga-sprak/ Länk till annan webbplats.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad