Kontakt

Allemansrätten

Den svenska allemansrätten innebär att vi har tillgång till naturen. Vi kan ta oss fram till fots eller med båt över annans fastighet och vi får under kortare tid fritt uppehålla oss där.

Men allemansrätten innebär också skyldigheter. Att ta hänsyn är grundregeln. Vi ska ta hänsyn till markägarens hemfrid, till växt- och djurliv och till andra människor.

Allemansrätten innehåller bland annat regler om vad som gäller för camping, eldning, ridning mm.

Information om allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats.länk till annan webbplats

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad