Kontakt

Fridlysta växter och djur

Naturvårdsverket fattar beslut om nationell fridlysning (gäller i hela landet), medan länsstyrelserna beslutar om vilka ytterligare arter som är fridlysta i respektive län.

Generellt är alla fåglar och däggdjur fridlysta enligt jaktlagstiftningen. Det gäller dock inte de arter som det finns speciell jakttid för, exempelvis älg, rådjur, räv, hare, kråk- och måsfåglar. Alla kräldjur är fridlysta. Exempel på helt fredade djur är igelkott, utter, fladdermus, flodpärlmussla och snok.

Fridlysta växter är det förbjudet att plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada vilt levande exemplar. Det är också förbjudet att ta bort eller skada frön och andra delar av dessa arter. Det finns vissa undantag. På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om fridlysta växt och djur. https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/arter-och-artskydd/fridlysta-arter Länk till annan webbplats.

länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du lästa mer för att få reda på vilka arter som är fridlysta i vårt område, vilka undantag som finns och hur man kan söka dispens för insamling i vetenskapligt och utbildningssyfte.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad