Kontakt

Naturvård

I Ovanåkers kommun finns flera värdefulla natur- och kulturmiljöer. Skog är den dominerande naturtypen och det finns fina kanotvatten längs de skyddade delarna av Voxnan.

Miljö- och byggförvaltningen arbetar tillsammans med länsstyrelsen med övervakning av naturen i kommunen, t.ex. undersöks vattenkvaliteten i vattendrag kontinuerligt och kalkningsåtgärder genomförs.

Här kan du läsa mer om vad som gjorts och vad som görs för naturmiljön i Ovanåkers kommun.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad