Kontakt

Miljömål

Det finns nationella och regionala miljömål. Kommunen ska ta fram egna lokala miljömål grundat på det landsomfattande arbetet med miljökvalitetsmålen och de mål och åtgärder som finns på regional nivå.

Den 10 juni 2015 gjorde kommunen en överenskommelse med Länstyrelsen att vara med och bidra till Länstyrelsens Regionala miljömål och åtgärdsprogram.

Lokala miljömål

Lokala miljömål är antagna i kommunfullmäktige 2016-03-07. Förslaget har arbetas fram under hösten 2015. Diskussionerna har utgått från miljömålsarbetet från 2008-2009 och miljölägesrapport för 2014 utifrån de förra målen. De nya målen har också tagit avstamp ur Länstyrelsens Regionala miljömål och åtgärdsprogram och den överenskommelse kommunen har med länsstyrelsen.

Miljömålen för perioden 2009-2015

Kontakt

Miljömålsansvarig

Monika af Ekenstam
Tfn 0271-570 26
E-post monika.af.ekenstam@ovanaker.se

Senast uppdaterad