Kontakt

Regler för användning av odlingslotter

Ovanåkers kommun har upplåtit mark till odling för att bereda invånarna i kommunen tillfälle till värdefull rekreation och fritidssysselsättning. Den upplåtna marken ska disponeras så att den sköts på ett ur miljösynpunkt ekologiskt riktigt sätt. De som brukar en odlingslott måste i sitt brukande ta hänsyn till följande ordningsregler.

§ 1 Odlaren har rätt att bruka sitt markerade område för odling. Den upplåtna lotten ska skötas på ett sådant sätt att den ger ett vårdat intryck. Odlingarna ska skötas väl och i möjligaste mån hållas fria från ogräs. Det gäller även gångar och allmänna utrymmen vid odlingsområdet. Lotten får inte användas för upplag av skräp.

§ 2 Det finns ett redskapsskjul på området med redskap att låna. Låna bara redskap som du behöver för stunden och ha inte dessa för länge på den egna lotten då det är många som delar på redskapen. Om ett redskap skulle gå sönder, eller om ni hittar ett trasigt redskap, ta kontakt med kommunansvariga så att redskapen kan lagas. Skjulen ska hållas i god ordning och låsta när ingen är där!

§ 3 På den allmänna komposten läggs nedbrytbart avfall från lotten som ogräs, blast från grönsaker och blommor. Inga sopor får läggas i komposten! Odlaren är själv ansvarig för att ta med all återvinning från området såsom glas, plast, papper, kartong, plåtburkar etc. Matrester får inte läggas i någon kompost på området eftersom det skulle kunna medföra problem med fåglar, råttor eller andra skadedjur.

§ 4 Höga växter, spaljéer eller liknande får inte utgöra hinder för andra odlare.

§ 5 Varje odlare ska helt undvika gifter och endast använda ekologiskt hållbara växtmedel, jord mm i sin odling. Undvik också att plantera växter som är invasiva och riskerar att få en okontrollerbar spridning.

§ 6 Bränning av avfall inom koloniområdet eller annan form av öppen eld är förbjudet.

§ 7 Sällskapsdjur får medföras på lotten men ska hållas kopplade.

§ 8 Du har ansvar för att personer i ditt sällskap är informerade om gällande ordningsregler och att de inte bryter mot dem. Du ansvarar för vad t ex ditt barn eller sällskapsdjur eventuellt trampar sönder eller förstör.

§ 9 Som odlare visar du hänsyn till närliggande bostäder och andra odlare, speciellt mellan klockan 22.00 och 06.00. Undvik störningar som hög musik och annat som kan upplevas störande för andra odlare/boende.

§ 10 Odlingslotten ska vara städad efter avslutad odlingssäsong senast 1 november.

§ 11 Odlare som medvetet bryter mot dessa ordningsföreskrifter kan förlora rätten att bruka odlingslotten.

Kontakt

Koordinator Biosfärområde Voxnadalen

Hanna Alfredsson
Tfn 0271-574 24
E-post hanna.alfredsson@voxnadalen.org

Miljöstrateg
Monika af Ekenstam
Tfn 0271-570 39
e-post monika.af.ekenstam@ovanaker.se

Senast uppdaterad