Kontakt

Luftkvalitet utomhus

Luften som omger oss i vår närmiljö påverkar både vårt omedelbara välbefinnande och vår hälsa på längre sikt. Därför är det viktigt att luften har bra kvalitet. Här kan du läsa om hur vi arbetar för en bättre luftkvalitet i vår utomhusmiljö.

Luften utomhus

I Naturvårdsverkets mål för miljökvalitet och frisk luft står det att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. För att uppnå det har man bland annat tagit fram ett antal miljökvalitetsnormer som ska hjälpa till att minska olika ämnen och föroreningar i utomhusluften.

Kommunens ansvar för utomhusluft

Kommunerna ansvarar för kontrollen av luftkvaliteten i sina tätorter genom mätning eller beräkningar. Ovanåkers kommun är med i Östra Sveriges luftvårdsförbund som bevakar luftkvaliteten i regionen med mätningar och teoretiska modeller. I Ovanåkers kommun får vi information om luftkvaliten genom teoretiska modeller. Inom förbundet görs också särskilda utredningar som ökar vår kunskap om hur luftföroreningarna uppkommer, sprids och påverkar vår hälsa.

Information om Luftvårdsförbundets arbete Länk till annan webbplats.

Sökbara kartor med för redovisning av luftkvalitet i kommunen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Ovanåkers kommun
Miljö- och byggförvaltningen

828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad