Unescos biosfärområden

Det är FN-organet Unesco som utser biosfärområden världen över. Idag finns det 701 biosfärområden världen över fördelade på 124 länder. Sju av dessa ligger i Sverige.

Biosfärområden ingår i Unescos program Människan och Biosfären (MAB) som grundades i mitten på 1970-talet. Genom det internationella MAB-programmet vill Unesco belysa och sprida goda exempel på aktiviteter som förenar ett fortsatt brukande av naturens ekosystemtjänster utan att förstöra förutsättningarna för framtida generationer. Utöver att ett biosfärområde ska hålla höga natur- och kulturmiljövärden, är det en förutsättning att det finns människor som lever och verkar i området. Att bidra till genomförandet av FNs Globala målen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för hållbar utveckling, Agenda 2030, är därför en viktig del i det globala biosfärprogrammet.

Ett biosfärområde ska bidra till att:

  • Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap
  • Utveckla samhället på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt
  • Stödja demonstrationsprojekt, forskning och lärande inom hållbar utveckling

Bildandet av ett nytt biosfärområde sker utifrån ett lokalt initiativ. Det är sedan varje lands regering som nominerar biosfärområden till Unescos globala styrelse för MAB-programmet. Unesco är FNs program för utbildning, vetenskap och kultur, och är samma organ som utnämner världsarv.

Läs mer om Sveriges biosfärområden på Biosfärprogrammet Sverige. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Koordinator

Hanna Alfredsson
Tfn: 0271-574 24

Senast uppdaterad