Kontakt

Detaljplaner Edsbyn

Detaljplanerna reglerar vad och var du får bygga inom din tomt. Detaljplanerna finns tillgängliga för att du som vill bygga själv ska kunna ta reda på vilka regler som gäller där du bor.

Kravet på bygglov varierar i plan- och bygglagen med hänsyn till byggnaders och andra anläggningars påverkan på omgivningen. Vad och hur du får bygga i området bestäms i en detaljplan eller områdesbestämmelser för vissa områden samt vad som anges i plan- och bygglagen.Detaljplaner består av flera delar, en karta, beskrivning och bestämmelser.

Översiktskarta EdsbynPDF

Detaljplaner för Edsbyn

Kontakt

Fysisk planerare

Patrik Svärd
Tfn 0271-570 39
E-post patrik.svard@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2017-10-23 14.13

Tyck till om sidan