Kontakt

Detaljplaner Edsbyn

Detaljplanerna reglerar vad och var du får bygga inom din fastighet. Detaljplanerna finns tillgängliga för att du som vill bygga själv ska kunna ta reda på vilka regler som gäller där du bor.

Kravet på bygglov varierar i plan- och bygglagen med hänsyn till byggnaders och andra anläggningars påverkan på omgivningen. Vad och hur du får bygga i området bestäms i en detaljplan eller områdesbestämmelser för vissa områden samt vad som anges i plan- och bygglagen. Detaljplaner består av flera delar, en plankarta med bestämmelser, planbeskrivning och andra eventuella utredningar. För vissa av planerna debiteras en planavgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Detaljplaner för Edsbyn

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
E1 Norra och östra Edsbyn
E4 Edsbyn söder om Voxnan, öster om Gårdtjärn
E5 Borgen
E9 Södra Edsbyn - Gårdtjärnsmyran
E13 Norra Edsbyn - Uraforsvägen
E21 Södra Edsbyn väster om Långgatan, söder om Voxnan
E22 Södra Edsbyn öster om Långgatan, söder om Voxnan
E23 Nordost om Gårdtjärn - Bikupan
E24 Upphävande av byggnadsplan - Söder om Lillbo
E32 Centralgatan, Näsområdet
E33 Kv Öje, Kv Öjegård, Kv Öjeäng
E37 Norra Edsbyn
E40 Kv Lasus
E41 Norra Edsbyn - Bessbackavägen norr
E42 Södra Edsbyn - Olkens väg
E43 Södra Edsbyn - Uhrskroken
E44 Norra Edsbyn - Vintervägen
E45 Norra Edsbyn - Borgen, Ullungens strand
E50 Södra Edsbyn - Svartsved
E51 Västra Edsbyn - Högsta vägen
E54 Västra Edsbyn - skolområde
E55 Norra Edsbyn - Yxkroken
E56 Norra Edsbyn - "Förrådet"
E57 Norra Edsbyn - Bruggevägen norr
E58 Lillbo-området etapp 1
E59 Norra Edsbyn - Owéns väg
E60 Del av Södra Edsbyn - Öjollas
E61 Ullungen industriområde
E62 Kv Artisten och del av Kv Kemisten
E65 Hinsmyran 1
E66 Norra Edsbyn - Borgen
E67 Södra Lassa-området
E68 Lillbo-området etapp 2
E70 Kv Stoet och Fölet mm
E71 Näskullen och Strömbacka
E72 Södra Edsbyn - Nyköpingsområdet
E73 Kv Kemisten mm
E74 Gårdtjärnsområdet
E76 Norra Lassa-området
E77 Västra Edsbyn - Ljungstigen
E78 Nils-Jonsområdet
E79 Kv Kemisten
E80 Espes-Pellas
E81 Backaområdet 1 Västra Edsbyn
E82 Del av Lillbo
E84 Kv Hingsten
E85 Område vid Åsenvägen Roteberg
E86 Upphävande av detaljplan vid Idrottsparken(planavgift)
E87 Panes (planavgift)
E88 Gyllengården (planavgift)
E89 Altbergs plåt (planavgift)
E91 Älvstranden (planavgift)
E92 Hinsmyran (planavgift)
E93 Del av kv Stoet (planavgift)
E94 Gyllenhörnet (planavgift)
E95 Kv Mårtes (planavgift)
E96 Biblioteksområdet (planavgift)
E97 Brohöljan (planavgift)
E98 Södra torget (planavgift)
E99 Kv Medborgaren (planavgift)
E100 Järnvägsgatans östra del (planavgift)
E101 Kv Arken (planavgift)
E102 "Kineskvarteret" (planavgift)
E103 Edsbyn sydöstra Snickarvägen (planavgift)
E104 Kv Triangeln (planavgift)
E105 Hinsmyran 2 (planavgift)
E106 Edsbyn sydöstra - norr om Brånavägen (planavgift)
E107 Västra Lillbo (planavgift)
E108 Edsbyn sydöstra - söder om Brånavägen (planavgift)
E109 Norra torget (eventuell planavgift)
E110 Område längs Voxnan i centrala Edsbyn (planavgift)
E111 Område väster om Gamla Faluvägen "Lulles" (planavgift)
E112 Edsbyns bibliotek (planavgift)
E113 Södra skolan (planavgift)
E114 Förskolan Fölet
E115 Del av Celsiusområdet (planavgift)
E116 Näskullen (planavgift)
E117 Erk-Pers industriområde (planavgift)

Kontakt

Planarkitekt

Hanna Gäfvert
Tfn 0271-570 49
E- post hanna.gafvert@ovanaker.se

Senast uppdaterad