Kontakt

Pågående planering

Här kan du läsa om våra pågående planeringar och vilket skede de är i.

Pågående planer

Detaljplan reglerar vad och var du får bygga på din tomt. En detaljplan består av en karta med tillhörande text som reglerar hur marken ska användas och hur miljön ska förändras eller bevaras.

En detaljplan har en genomförandetid på minst fem år och högst 15 år. Under denna tid finns en garanterad rätt att bygga enligt planen. Efter att genomförandetiden gått ut fortsätter planen att gälla men kan ersättas, ändras eller upphävas.

Planprocessen d.v.s. att ta fram en detaljplan tar mellan 6-18 månader.

Kontakt

Fysisk planerare

Patrik Svärd
Tfn 0271-570 39
E-post patrik.svard@ovanaker.se

Ledig industrimark

Mikael Bomark
Tfn 0271-570 63
E-post mikael.bomark@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2018-08-14 08.47

Tyck till om sidan