Kontakt

Pågående planering

Här kan du läsa om våra pågående planer och vilket skede de är i.

Detaljplan reglerar vad och var du får bygga på din tomt. En detaljplan består av en karta med tillhörande text som reglerar hur marken ska användas och hur miljön ska förändras eller bevaras.

En detaljplan har en genomförandetid på minst fem år och högst 15 år. Under denna tid finns en garanterad rätt att bygga enligt planen. Efter att genomförandetiden gått ut fortsätter planen att gälla men kan ersättas, ändras eller upphävas.

Planprocessen d.v.s. att ta fram en detaljplan tar mellan 6-18 månader.

Kontakt

Fysisk planerare

Patrik Svärd
Tfn 0271-570 39
E-post patrik.svard@ovanaker.se

Planarkitekt

Hanna Gäfvert
Tfn 0271-570 49
hanna.gafvert@ovanaker.se

Ledig industrimark

Tfn. växel 0271-570 00
E-post kommun@ovanaker.se

Senast uppdaterad