Kontakt

Vindkraft och stora opåverkade områden

Här kan du läsa vår plan om framtida förutsättningar för vindkraft i Ovanåkers kommun.

Kommunen är positiv till vindkraft och vill med denna plan ge framtida förutsättningar till vindkraft i kommunen. Tematiskt översiktsplan för vindkraft och stora opåverkade områden är antagen och har vunnit laga kraft 26/10 2011.

Bakgrund

Vindkraft är en naturlig del i Sveriges energiförsörjning och spelar en viktig roll i omställningen till ett miljövänligare energisystem. Vindkraft är en oändlig och förnybar energikälla, råvaran är gratis och miljövänlig, elproduktionen ger inte några utsläpp. Regeringen har beslutat att fram till 2020 ska planberedskap finnas för en utbyggnad på land för ca 3000 st vindkraftverk.

Uppsala universitet har gjort vindberäkningar som visar att det finns mycket energi att utvinna i Sveriges inland, b.l.a i Ovanåkers kommun. Planarbetet prövar förutsättningarna med Uppsala universitets vindberäkningar som grund, och för vindområden med minst 6 m/sek i årsmedelvind på 72 meters höjd.

Handlingar

Överiga underlag till planen

Kontakt

Planarkitekt

Hanna Gäfvert
Tfn 0271-570 49
E- post hanna.gafvert@ovanaker.se

Senast uppdaterad