Kontakt

Kulturhistorisk bebyggelse

Ovanåkers kommun arbetar aktivt för att bevara den byggnadsarkitektur som finns i kommunen. Under den här rubriken finner du rapporter och artiklar från inventeringar som har gjorts i kommunen, inklusive de delar av Alfta socken som tidigare tillhörde Bollnäs kommun.

Kontakt

Planarkitekt

Hanna Gäfvert
Tfn 0271-570 49
E- post hanna.gafvert@ovanaker.se

Senast uppdaterad