Kontakt

Förslag till områdesbestämmelse Svabensverk

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till områdesbestämmelse i Svabensverk.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 2024-06-12 - 2024-06-26.

Nuvarande skede: Bearbetning inför granskning

Stallet i Svabensverk

Stallet i Svabensverk

Planförslaget

Svabensverk ligger i den södra delen av Ovanåkers kommun på gränsen mot Dalarna. Planområdet omfattar en yta på cirka 50 ha. Svabensverk är ett välbevarat järnbrukssamhälle som grundlades 1799.

Syftet med områdesbestämmelsen är att skydda och bevara de höga kulturhistoriska och estetiska värden som finns i Svabensverk. Detta gäller såväl miljön som helhet som enskilda byggnader. Områdesbestämmelsen ger kommunen möjlighet att påverka bebyggelseutvecklingen med hänsyn till befintlig karaktär och särdrag, bland annat genom utökad lovplikt.

Planförslaget handläggs med standardförfarande och skickas ut på samråd och granskning innan det antas av kommunstyrelsen.

Grafisk bild planprocessen

Planprocessen vid standardförfarande

Här kan du läsa handlingarna

Aktuella handlingar

Planhandlingar samråd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf Pdf, 520.2 kB. 520.2 kB 2024-06-11 08.31
Planbeskrivning.pdf Pdf, 4.3 MB. 4.3 MB 2024-06-11 08.32
Byggnadsinventering.pdf Pdf, 34.3 MB. 34.3 MB 2024-06-11 08.32
Svabensverk inventering, rapport.pdf Pdf, 10.1 MB. 10.1 MB 2024-06-11 08.32
Arkeologisk utredning.pdf Pdf, 16.2 MB. 16.2 MB 2024-06-11 08.32

Kontakt

Planarkitekt

Hanna Gäfvert
Tfn 0271-570 49
E- post hanna.gafvert@ovanaker.se

Senast uppdaterad