Kontakt

Detaljplaner Alfta, Runemo

Detaljplanerna reglerar vad och var du får bygga inom din fastighet. Detaljplanerna finns tillgängliga för att du som vill bygga själv ska kunna ta reda på vilka regler som gäller där du bor.

Kravet på bygglov varierar i plan- och bygglagen med hänsyn till byggnaders och andra anläggningars påverkan på omgivningen. Vad och hur du får bygga i området bestäms i en detaljplan eller områdesbestämmelser för vissa områden samt vad som anges i plan- och bygglagen. Detaljplaner består av flera delar, en plankarta med bestämmelser, planbeskrivning och andra eventuella utredningar. För vissa av planerna debiteras en planavgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Detaljplaner ändras över tid, det är därför alltid den senast beslutade detaljplanen som gäller för ett visst område. På länkarna nedan kan du se en översikt av detaljplanerna i Alfta respektive Runemo och hitta den som gäller för just ditt område.

Detaljplaner för Alfta och Runemo

Kontakt

Planarkitekt

Hanna Gäfvert
Tfn 0271-570 49
E- post hanna.gafvert@ovanaker.se

Senast uppdaterad