Kontakt

Bostadspolitisk strategi

Här kan du läsa vår bostadspolitiska strategi. Vår senaste strategi var antagen i Kommunfullmäktige 2016-09-26.

Varför en bostadspolitisk strategi?

Bostäder är en viktig tillväxtfaktor och det är kommunens ansvar att planera för bostadsförsörjningen. Enligt lag ska riktlinjer för bostadsförsörjning antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod.

Bostadspolitisk strategi, antagen 2016-09-26PDF


Kontakt

Strategisk planerare

Sofia Wetterholm
Tfn 0271-570 83

Senast uppdaterad