Kontakt

Ändring av detaljplan för bostäder, Bornvägen 10, Alfta Kyrkby 30:24 och 30:26

På uppdrag av fastighetsägare har ett förslag till ändring av del av detaljplan för Alfta stationssamhälle, Alfta Kyrkby 30:24 och 30:26, upprättats.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 2024-06-19 - 2024-07-03

Nuvarande skede: Bearbetning inför granskning

Bild över planområdet samt den del av den befintliga detaljplanen som upphävs

Situationsplan med planområdet markerat med rött

Planförslaget

Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra för tillskapandet av fler lägenheter på fastigheterna Alfta Kyrkby 30:24 och 30:26.

Planförslaget handläggs med standardförfarande och skickas ut på samråd och granskning innan det antas av kommunstyrelsen.

 

Här kan du läsa handlingarna

Aktuella handlingar

Planhandlingar samråd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta Ändring av detaljplan Alfta Kyrkby 30_24 och 30_26 Samråd.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2024-06-18 16.55
Planbeskrivning Ändring av detaljplan Alfta Kyrkby 30_24 och 30_26 Samråd.pdf Pdf, 658.2 kB. 658.2 kB 2024-06-18 16.55

Kontakt

Fysisk planerare

Kerstin Johansson
Tfn 0271-570 40
E-post kerstin.johansson@ovanaker.se

Senast uppdaterad