Kontakt

Översiktsplan 2030

Här kan du läsa om vår översiktsplan ÖP 2030. Du kan antingen läsa en förenklad version här på webben eller ladda ner en PDF av den tryckta versionen med alla bilder Pdf, 10.1 MB, öppnas i nytt fönster..

Förord

Ovanåker är en del av världen. Det som händer utanför kommunens gränser både nära och långt borta påverkar oss. Geografiska, organisatoriska och mentala gränser kommer att förändras och flyttas i framtiden.

Hur bygger man och förbereder en kommun inför en framtid vi bara kan gissa oss till? Ska vi acceptera prognoserna som visar på befolkningsminskning, allt fler äldre som behöver omsorg men allt färre invånare i arbetsför ålder? Eller ska vi våga tro att de åtgärder vi sätter in idag kommer att förändra den bilden imorgon? Ovanåker har goda förutsättningar att vara en kommun som ligger i framkant inom områden som är viktiga för oss människor. Det handlar om skola, omsorg och fritid men också bostäder som är attraktiva och ett näringsliv som blomstrar och växer. Vi måste bygga på det som är kommunens styrkor; tryggheten, småskaligheten, det rika föreningslivet, samarbetsförmågan hos våra verksamheter, de stora naturvärdena och människors engagemang. Alfta och Edsbyn är två tätorter som behöver stärkas och utvecklas så de kompletterar varandra, men också profilerar sig så de båda kan visa upp sin egen speciella prägel. Attraktiva boendeformer, ofta i strandnära lägen, ska göra att människor vill bosätta sig här. Det ska finnas aktiviteter och mötesplatser för alla åldrar. Föräldrar ska känna att deras barn och ungdomar får en stimulerande och trygg uppväxt i kommunen.

Ovanåker ska vara en kommun som tar till vara sina traditioner och använder dem som en tillgång. Samtidigt ska vi modernisera och förändra eftersom vi vill vara en framtidskommun som präglas och formas av nytänkande och ett öppet sinnelag. Vi planerar för att Ovanåker år 2030 har en livskraftig landsbygd med två starka tätorter och människor som känner sig stolta över att vara ovanåkersbor.

Yoomi Renström
Ordförande i kommunstyrelsen, Kommunalråd.

Kontakt

Planarkitekt

Hanna Gäfvert
Tfn 0271-570 49
E- post hanna.gafvert@ovanaker.se

Senast uppdaterad