Kontakt

K-märkta byggnader

"K-märkt" är ett begrepp som används allmänt för bebyggelse och miljöer med ett utpekat kulturhistoriskt värde. Genom byggnadsminnen, kulturreservat eller andra skyddsformer garanteras människors rätt till en viktig del av kulturarvet. Här kan du läsa om vilka byggnader i Ovanåkers kommun som är kulturminnesförklarade.

Byggnader eller områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt och därför inte får förändras till det sämre, kan av kommunerna skyddas enligt plan- och bygglagen.

 • Njupan 1:1, Voxna smedja, järnhantering
 • N Edsbyn 37:2, handel
 • Alfta kyrkby 6:3, Bångagården
 • Njupan 1:162, Voxna herrgård, Bruksherrgård
 • Långhed 4:11, Jon-Lars, bondgård
 • Långhed 12:5, Pallars
 • Vängsbo 1:5, Nygårds
 • Grängsbo 9:15, Skommars
 • Grängsbo 9:3, Tutabo

 • Voxna smedja, järnhantering
 • Handelshus
 • Bångagården
 • Voxna Herrgård, Bruksherrgård
 • Jon-Lars, bondgård
 • Pallars, bondgård
 • Nygårds, bondgård
 • Skommars, bondgård
 • Tutabo, bondgård

Kontakt

Planarkitekt

Hanna Gäfvert
Tfn 0271-570 49
E- post hanna.gafvert@ovanaker.se

Senast uppdaterad