Kontakt

Markanvisning

Markanvisning innebär att ett företag under en viss tid och under vissa villkor får förhandla med kommunen om att få köpa mark för att utveckla den. Det kan gälla mark för bostäder, industri eller annat ändamål.

En markanvisning kan ske genom direktanvisning, jämförelseförfarande eller genom tävling. Vilken form som används beror på vilken mark som ska anvisas och vad marken ska användas för.

Avslutade markanvisningar

Kontakt

Mark- och exploateringsingenjör

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post markexploatering@ovanaker.se

Senast uppdaterad