Kontakt

Nedgrävning av djur

Det är olika regler för att få gräva ned ett djur beroende på vad det är för djur. Här kan du läsa om vilka regler som gäller för de olika djuren.

Sällskapsdjur

Mindre sällskapsdjur som t.ex. katt, kanin får grävas ner på egen fastighet utan tillstånd. Djur med smittsamma sjukdomar får inte grävas ned.

Hästar

För att undvika spridning av smittsamma sjukdomar eller annan förorening av vattentäkt, vattendrag eller grundvatten måste döda tamdjur tas om hand på ett säkert sätt. Döda djur ska normalt sändas till en godkänd eller registrerad anläggning eller mottagare. Hästar med smittsamma sjukdomar får inte grävas ner.

För att få gräva ner en död häst måste du ha lämnat in en ansökan till miljö- och byggförvaltningen med begravningsplatsen utmärkt. Platsen ska uppfylla kommunens anvisningar för nedgrävning av häst. Miljö- och byggförvaltningen behöver även kontrollera nedgrävningsgropen som ska ha stått öppen i minst ett dygn.

Ansökan om anvisning av plats för nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur görs med e-tjänsten: Anmälan om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Nedgrävningen ska ske där det inte medför risker för vatten, miljö eller människor. Det är således inte bara smittskyddet som ska beaktas, utan även miljöaspekterna.

Om du har frågor, eller behöver kartmaterial, kontakta vi e- post: miljö- och byggförvaltningen

Ogiltigförklara hästpasset

När din häst har avlivats ska du skicka passet till den organisation som utfärdat det eller som gjort den senaste registreringen, så att de kan makulera passet och registrera i sin databas att hästen är död.

Om hästen däremot slaktas på ett slakteri sköter slakteriet oftast passhanteringen.

Vilda djur

Döda vilda djur får lämnas kvar ute i naturen. Misstänker du att ett vilt djur bär på en smittsam sjukdom ska du kontakta Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

Slaktrester från jakt

Slaktavfall från vilt, till exempel älg eller rådjur, får lämnas kvar i skogen. Avfallet kan locka rovdjur, husdjur och skadedjur. Lämna det därför inte i närheten av motionsspår, vandringsleder eller bostadshus. Det ska inte läggas i närheten av vattendrag.

Rester av ben och dylikt gräver du med fördel ner, men tänk på att fråga markägaren om godkännande för nedgrävningen. Om du gräver ner stora volymer bör du flytta nedgrävningsplatsen med jämna mellanrum.

Produktionsdjur

Produktionsdjur och andra större tamdjur får inte grävas ned, utan ska transporteras till godkänd anläggning för destruktion. Exempel på produktionsdjur är nöt, gris, får, get och fjäderfä.
Transportören ska vara registrerad hos länsstyrelsen för att få transportera kadaver.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad