Kontakt

Nedgrävning av djur

Det är olika regler för att få gräva ned ett husdjur beroende på vad det är för djur. Här kan du läsa om vilka regler som gäller för de olika djuren.

Sällskapsdjur

Hund, katt, m.fl. får grävas ner på egen fastighet utan tillstånd.

Hästar

Det krävs inget tillstånd från länsstyrelsen för att gräva ner döda hästar, men du måste följa våra anvisningar och de krav EU-lagstiftningen ställer.

För att undvika spridning av smittsamma sjukdomar måste döda djur tas om hand på ett säkert sätt. Döda djur ska normalt sändas till en godkänd eller registrerad anläggning eller mottagare. Hästar med smittsamma sjukdomar får inte grävas ner, annars får du lov att gräva ner hästen på din fastighet. En förutsättning är att platsen godkänts av miljö- och byggnämnden.

Nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur

Ansökan om anvisning av plats för nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur görs med e-tjänsten: Anmälan om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjurlänk till annan webbplats. Nedgrävningen ska ske där riskerna för miljön minimeras och inte medför risker för vatten, mark, växter och djur eller leda till lukt. Det är således inte bara smittskyddet som ska beaktas, utan även miljöaspekterna.

Information om nedgrävning av häst i Jordbruksverkets informationsmaterial.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gör så här

 • Välj ut en lämplig plats. Se anvisningar på ansökningsblanketten.
 • Fyll i ansökningsblanketten för nedgrävning av hästPDF.
  Ifylld blankett och bifogad karta skickas till
  Ovanåkers kommun
  Miljö- och byggförvaltningen
  828 80 Edsbyn

  E-post miljo-bygg@ovanaker.se.

 • Miljö- och byggnämnden gör sedan ett platsbesök och undersöker platsens lämplighet. Du får därefter en skrivelse där det framgår om platsen bedöms lämplig. För handläggning tar Miljö- och byggnämnden ut en timavgift.

Om du har frågor, eller behöver kartmaterial, kontakta miljö- och byggförvaltningen

Ogiltigförklara hästpasset

När en häst avlivas, slaktas eller dör på annat sätt ska hästpasset ogiltigförklaras och makuleras. Om hästen slaktas på ett slakteri sköts hanteringen vanligen av slakteriet, som kontaktar den avelsorganisation som utfärdat passet och skickar passet eller ett intyg om slakten till dem. Om du däremot väljer att avliva hästen på gården ska du skicka passet till den organisation som utfärdat det. Avelsorganisationen ska makulera passet och registrera avlivningen i sin databas. Om du inte känner till var hästpasset utfärdats ska du skicka det till Jordbruksverket, Enheten för häst, fjäderfä och vilt, 551 82 Jönköping.

Övriga tamdjur

Alla andra tamdjur — kor, grisar, höns m.fl. ska transporteras till godkänd anläggning för destruktion. Transportören ska vara registrerad hos länsstyrelsen

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Miljöinspektör

Theres Lund
E-post theres.lund@ovanaker.se
Tfn 0271-570 45

Senast uppdaterad