Kontakt

Komposteringsanläggning i Edsbyn

I anslutning till Edsbyns reningsverk och återvinningscentralen i Edsbyn så finns det möjlighet att lämna trädgårdsavfall. Komposteringsanläggningen är öppen dygnen runt.

Vad är trädgårdsavfall?

Med trädgårdsavfall avses sådant som uppkommit vid normal skötsel av trädgården till en permanent eller fritidsbostad, inklusive frukt och grönsaker som inte tillagats. Trädgårdsavfallet komposteras. Avfallet som samlas in ska kunna gå direkt till kompostering utan behandling.

Den färdigkomposterade jorden får hämtas av allmänheten efter kontakt med parkavdelningen, tfn 0271-574 40.

Trädgårdsavfall som inte går att kompostera

  • Stenar
  • Singelsten
  • Plast

Vi tar emot mindre träd och större grenar men det kan inte komposteras, sådant material kommer att flisas med jämna mellanrum. Flisen skickas sen till värmeverket i Bollnäs.

Kontakt

Parkavdelningen

Tfn 0271-574 40

Senast uppdaterad