Kontakt

Användning av avfall i anläggningsändamål

Jord- och schaktmassor, sten och grus räknas i de flesta fall som avfall om det "blir över" vid ett vägbygge, ledningsgrävning och så vidare. Om du vill använda sådana massor måste du i många fall anmäla detta till miljö- och byggförvaltningen.

När ska man anmäla?

Det kan vara svårt att avgöra när en anmälan krävs eftersom det är risken för förorening som avgör. Hör gärna av dig i god tid innan.

Regler

  • Om föroreningsrisken bedöms som ringa ska en anmälan lämnas till miljö- och byggförvaltningen. Blankett hittar du under Blanketter. Länk till annan webbplats.
  • Om föroreningsrisken bedöms som mer än ringa ska man söka tillstånd hos länsstyrelsen.
  • Om du vill fylla igen myrhål eller områden som är vattenfyllda ska det anmälas till länsstyrelsen.
  • Om det inte finns någon föroreningsrisk krävs ingen anmälan men det kan ändå behövas marklov, diskussion med länsstyrelsen (om förändring av naturmiljön) och/eller strandskyddsdispens.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad