Kontakt

Ansökan om dispens från sophämtning

Om du vill ha dispens från sophämtningen, måste du lämna in en ansökan till miljö- och byggavdelningen.

Regler om dispens från sophämtning och omhändertagande av eget avfall finns i Föreskrifter om hantering av hushållsavfalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Titta gärna i föreskrifterna samtidigt som du funderar på vilken typ av omhändertagande av eget avfall eller dispens från sophämtning som du är ute efter.

För att en dispens ska kunna beviljas krävs det att ingen olägenhet uppkommer för människors hälsa eller miljön. Det ska även finnas särskilda skäl.

Avgift

Om du ansöker om dispens kommer en handläggningsavgift att tas ut enligt gällande taxa. Avgiften tas ut oavsett om ansökan beviljas eller ej.

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2018-01-03 09.38

Tyck till om sidan