Kontakt

Ansökan om befrielse från sophämtning

Om du vill ha befrielse från sophämtningen, måste du lämna in en ansökan till miljö- och byggförvaltningen.

Regler om befrielse från sophämtning och omhändertagande av eget avfall finns i Föreskrifter om hantering av hushållsavfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Titta gärna i föreskrifterna samtidigt som du funderar på vilken typ av omhändertagande av eget avfall eller befrielse från sophämtning som du är ute efter.

För att befrielse ska kunna beviljas krävs det att besvär inte uppkommer för människors hälsa eller miljön. Det ska även finnas särskilda skäl.

Avgift

Om du ansöker om befrielse från sophämtning kommer en handläggningsavgift att tas ut enligt den taxa som gäller. Avgiften tas ut oavsett om ansökan beviljas eller inte.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad