Kontakt

Kretsloppsplan 2021-2025

Ett förslag till ny kretsloppsplan för Ovanåkers kommun har tagits fram och nu vill vi veta vad du tycker om planen!

Samråd och utställning av förslaget

Under perioden 1 juli-30 september 2020 är förslaget till kretsloppsplan på formell utställning enligt miljöbalken. Förslaget finns att läsa som bläddringsexemplar på bibilioteket i Alfta och Edsbyn.

Ni kan även läsa förslaget till kretsloppsplan här:

Lämna dina synpunkter senast 30 september!

Skriftliga synpunkter på förslaget kan du skicka in till: kretsloppsplan@ovanaker.se

Du kan även skicka in synpunkter med post till adressen:

Ovanåkers kommun
Planeringsavdelningen
Långgatan 24
828 80 Edsbyn

Synpunkter ska ha inkommit senast den 30 september 2020.

Syfte och bakgrund

Just nu pågår arbetet med att ta fram Ovanåkers kommuns kretsloppsplan för perioden 2021–2025. Kretsloppsplanen ersätter tidigare års kommunala avfallsplan. Planen är en del av renhållningsordningen som varje kommun skall upprätta enligt 15e kapitlet i miljöbalken.

Kretsloppsplanen har genomgått ett namnbyte då den tidigare kallades avfallsplan. Genom namnbytet vill vi sätta fokus på att avfallsfrågan är så mycket större än att enbart hantera avfall när det uppkommit och istället fokusera på kretslopp och avfallsminimering. I regel tas avfallsplaner fram för fem år i taget, därefter måste de revideras och en del i det arbetet är nu att avfallsplanen byter namn till kretsloppsplan.

Kretsloppsplanen berör kommunala verksamheter, företag, föreningar och kommuninvånare i Ovanåkers kommun. Den tar ett hållbart helhetsgrepp på avfall, nerskräpning, källsortering, materialåtervinning och cirkulär ekonomi.

Syftet är att skapa tydliga förutsättningar samt att genomföra aktiviteter och insatser som medför att utvecklingen i vår kommun tar tydliga steg mot en mer avfallsförebyggande och hållbar framtid. Detta ska dessutom kunna ske med mätbara effekter och synergier vad gäller miljö, klimat, service och ekonomi.

Samarbete

Arbetet med att ta fram kretsloppsplanen har skett i samarbete med alla kommuner i Gävleborg samt Älvkarleby kommun. Ovanåkers kommun och det kommunala bolaget BORAB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har anpassat planen till förutsättningarna i Ovanåkers kommun. Trots att mycket av innehållet i kretsloppsplanen är generellt har det funnits stort utrymme för lokal anpassning efter varje kommuns förutsättningar.

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare

Monika af Ekenstam
0271-570 26
monika.af.ekenstam@ovanaker.se

Senast uppdaterad