Kontakt

Kretsloppsplan 2021-2025

Ovanåkers kommuns kretsloppsplan för perioden 2021–2025 ersätter tidigare års kommunala avfallsplan. Planen är en del av renhållningsordningen som varje kommun skall upprätta enligt 15e kapitlet i miljöbalken.

Syfte och bakgrund

Kretsloppsplanen har genomgått ett namnbyte då den tidigare kallades avfallsplan. Genom namnbytet ville vi sätta fokus på att avfallsfrågan är så mycket större än att enbart hantera avfall när det uppkommit och istället fokusera på kretslopp och avfallsminimering.

Kretsloppsplanen berör kommunala verksamheter, företag, föreningar och kommuninvånare i Ovanåkers kommun. Den tar ett hållbart helhetsgrepp på avfall, nerskräpning, källsortering, materialåtervinning och cirkulär ekonomi.

Syftet är att skapa tydliga förutsättningar samt att genomföra aktiviteter och insatser som medför att utvecklingen i vår kommun tar tydliga steg mot en mer avfallsförebyggande och hållbar framtid. Detta ska dessutom kunna ske med mätbara effekter och synergier vad gäller miljö, klimat, service och ekonomi.

Samarbete

Arbetet med att ta fram kretsloppsplanen har skett i samarbete med alla kommuner i Gävleborg samt Älvkarleby kommun. Ovanåkers kommun och det kommunala bolaget BORAB har anpassat planen till förutsättningarna i Ovanåkers kommun. Trots att mycket av innehållet i kretsloppsplanen är generellt har det funnits stort utrymme för lokal anpassning efter varje kommuns förutsättningar.

Kontakt

Energi- och klimatrådgivare

Monika af Ekenstam
0271-570 26
monika.af.ekenstam@ovanaker.se

Senast uppdaterad