Kontakt

Mat och restaurang

Ska du starta livsmedelsverksamhet eller ta över en befintlig?

Det finns mycket att tänka på när man ska starta en ny livsmedelsverksamhet eller ta över en befintlig. Som verksamhetsutövare är du skyldig att skaffa dig kunskap om vilka regler som gäller för just din verksamhet. Här har vi samlat några viktiga saker du kan behöva tänka på när det gäller livsmedelsverksamhet. Mer information hittar du via menyn i högermarginalen under Mat och restaurang.

Registrering

Om du ska starta eller ta över en verksamhet där livsmedel produceras, hanteras, transporteras, säljs eller serveras måste du anmäla din anläggning till kommunens miljö- och byggförvaltning. Du måste lämna in din anmälan till minst 14 dagar innan du planerar att starta din livsmedelsverksamhet. Registreringen är en administrativ åtgärd där information om verksamheten förs in i miljö- och byggförvaltningens register. I detta skede sker ingen bedömning av lokaler eller rutiner.

Även tillfälliga livsmedelsverksamheter kan behöva registreras om de pågår mer än vid enstaka tillfällen. Mer information om när registrering kan behövas finns på sidan om tillfällig verksamhet som du hittar i menyn till höger.

Mobila livsmedelsverksamheter ska registreras i den kommun där den huvudsakliga verksamheten bedrivs. Registreringsbeslutet ska du alltid ta med dig och kunna visa upp på plats vid kontroll i de kommuner dit verksamheten åker.

Från 1 januari 2019 tas en sanktionsavgift ut om du inte registrerar verksamheten innan uppstart. Detta gäller även en verksamhet som får en ny ägare, tar nya lokaler i bruk eller gör en bolagsombildning (ändrar organisationsnummer).

Är du osäker på om din verksamhet kommer att bli av, till exempel om du väntar på andra tillstånd eller liknande, bör du vänta med att anmäla den. När miljö- och byggförvaltningen får in en anmälan registrerar vi verksamheten och du som anmält får ett beslut om registreringen och en faktura på anmälningsavgiften, oavsett om verksamheten blir av eller inte.

Använd i första hand vår e-tjänst Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet - Ovanåkers kommun (ovanaker.se) Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du ska anmäla en livsmedelsverksamhet. Har du inte tillgång till e-legitimation eller skrivare kan du höra av dig till miljö- och byggförvaltningen så skickar vi en blankett.

För registreringen tas en engångskostnad ut motsvarande en timmes handläggning, vilket för 2022 motsvarar 840 kr.

Godkännande

Verksamheter som tillverkar eller förpackar animaliska produkter, exempelvis slakteri eller mejeri, ska inte anmälas för registrering hos miljö- och byggnämnden. De ska istället godkännas av Livsmedelsverket.

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Tfn: 0271-570 00 (vxl)
E-post: miljo-bygg@ovanaker.se 

Senast uppdaterad