Kontakt

Bygga och Ändra

I de flesta fall krävs både bygglov och bygganmälan när du ska bygga nytt eller göra någon ändring, till exempel bygga ut en affärslokal, restaurang eller dylikt.

Brandfarligt

Den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarlig och explosiv vara ska ha tillstånd till det.

Kontakt

Senast uppdaterad