Kontakt
En hand fyller i en blankett.

Tillståndsguiden

Du som ska starta företag eller redan är företagare behöver ibland anmäla eller söka tilllstånd hos olika enheter på kommunen och/eller andra myndigheter för att bedriva din verksamhet. Det gäller företag vars verksamhet regleras i lag. Det kan exempelvis handla om bygglov, lov enligt miljöbalken eller tillstånd för alkoholservering.

Vilka regler gäller för ditt företag?

Den här guiden är till för dig som företagare som berörs av olika lagstiftningar när du ska starta en ny verksamhet. Om du redan bedriver ett företag kan du beröras om lagstiftningen ändras under pågående verksamhet.

Du hittar fler exempel i menyn under Tillståndsguiden på verksamheter som det oftast handlar om. Det är viktigt för Ovanåkers kommun att ge bra information och rådgivning till näringslivet för ett positivt företagsklimat.

Vilka myndigheter behandlar din anmälan eller tillståndsansökan?

De flesta tillståndsansökningar och anmälningar görs till miljö- och byggförvaltningen som bland annat handlägger ärenden inom miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och bygglagen och alkohollagen.

Andra förvaltningar kan behöva kontaktas är räddningstjänsten och tekniska avdelningen. Exempel på ärenden för räddningstjänsten är brandsäkerhetsfrågor och till tekniska kontoret om man vill ta en plats i anspråk för torghandel, parkering, markfrågor etc. I vissa fall krävs tillstånd från länsstyrelsen.

Avgift på musik i din verksamhet

När du använder musik i din verksamhet ska du (enligt upphovsrättslagen) betala en avgift till SAMI — Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation. SAMI ser till att musiker och artister får den ersättning de har rätt till när deras musik spelas offentligt.

Kontakt

Tillsyn och tillstånd

Miljö- och byggförvaltningen
Tfn 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad