Kontakt
Långgatan i Edsbyn fotat från Södra torget

Hyra torgplats

I Ovanåkers kommun kan du hyra plats för torghandel vid Södra torget i Edsbyn. Här hittar du information om vilka regler som gäller, vad det kostar och hur du hyr en plats.

Regler och föreskrifter

I de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel Pdf, 288.8 kB, öppnas i nytt fönster. beskrivs alla regler och föreskrifter som gäller för torghandel i Ovanåkers kommun. Innan du skickar in en ansökan om att hyra torgplats ska du läsa de regler som gäller och som finns beskrivna i föreskrifterna.

Hyreskostnad

Taxor för torghandel i Ovanåkers kommun 2024, uppräknad enligt KPI
Typ och storlekHyra/dagHyra/veckaHyra/månad
Enkel saluplats 18 m²717 kr1 791 kr4 458 kr
Enkel saluplats 9 m²358 kr876 kr2 229 kr
Enkel saluplats 4 m²175 kr438 kr1 115 kr
Eluttag40 kr159 kr398 kr


Hyra torgplats

Fyll i följande e-tjänst för ansökan om att hyra torgplatsen vid Södra torget i Edsbyn. Du måste skicka in din ansökan senast 14 dagar innan det datum du önskar hyra torgplatsen.

Information om personuppgiftsbehandling

Jag godkänner att Ovanåkers kommun behandlar mina personuppgifter i syfte att handlägga ärendet.

De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Eventuella personuppgifter som anges i fritextfält kan komma att behandlas.

De personuppgifter du skickar till oss hanteras enligt offentlighets- och sekretesslagens krav, vilket innebär att informationen kan lämnas ut vid begäran, även till tredje land.

Dina personuppgifter sparas enligt bokföringslagens regler. Även svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter på www.ovanaker.se/personuppgifter

Kontakt

Hyra torgplats

Klas-Åke Säll
Tfn 0271-570 64
E-post klas-ake.sall@ovanaker.se

Senast uppdaterad