Kontakt

Hyra allmän plats

I Ovanåkers kommun kan du hyra Öjeparken i Edsbyn för evenemang på allmän plats. Här kan du läsa om vilka ordningsföreskrifter som gäller och ansöka om att hyra.

I lokala ordningsföreskrifterna beskrivs alla regler och föreskrifter som gäller vid hyra av allmän plats. Innan du skickar in en ansökan om att hyra bör du läsa och förstå de regler som gäller och som finns beskriven i ordningsföreskrifterna.

Ansökan om att hyra allmän plats

Fyll i följande e-tjänst för ansökan om att hyra Öjeparken i Edsbyn. Du måste skicka in din ansökan senast 14 dagar innan det datum du önskar hyra platsen.

Information om personuppgiftsbehandling

Jag godkänner att Ovanåkers kommun behandlar mina personuppgifter i syfte att handlägga ärendet.

De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Eventuella personuppgifter som anges i fritextfält kan komma att behandlas.

De personuppgifter du skickar till oss hanteras enligt offentlighets- och sekretesslagens krav, vilket innebär att informationen kan lämnas ut vid begäran, även till tredje land.

Dina personuppgifter sparas enligt bokföringslagens regler. Även svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter på www.ovanaker.se/personuppgifter

Kontakt

Hyra allmän plats

Klas-Åke Säll
Tfn: 0271-570 64
E-post klas-ake.sall@ovanaker.se

Senast uppdaterad