Kontakt

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i Edsbyn och Alfta

Tillgänglighetsplanen är till för att förbättra tillgängligheten till gator, torg och parker för människor med funktionshinder. Planen ska uppdateras allteftersom åtgärder i form av om- och tillbyggnationer utförs.

För att arbetet ska bli så effektivt som möjligt är det viktigt att hitta de åtgärder som ger den största positiva effekten för störst antal personer. I planen hittar du problem som finns vid viktiga gångstråk i centrala delar av Alfta och Edsbyn.

Tillgänglighetsarbetet i Edsbyn

I Edsbyn finns de flesta affärslokaler och samhällsfunktioner samlade längs Långgatan och inom Celsiusområdet. En inventering har utförts längs de gångstråk som förbinder angelägna bostadsområden med Långgatan och Öjeparken.

Tillgänglighetsarbetet i Alfta

I Alfta finns de flesta samhällsfunktionerna längs Långgatan. Inventeringen i Alfta har inriktats på de gångstråk som förbinder viktiga boenden med Långgatan. Tillgängligheten till Forsparken har även setts över.

Vissa åtgärder kan anses vara för kostsamma för att åtgärdas på en gång men när platsen där åtgärden behövs ska byggas om någon gång i framtiden så blir kostnaden avsevärt lägre. Det är då viktigt att planen finns och visar på dessa behov.

1 Stråk Bilaga A Edsbyn.jpg

1 Stråk Bilaga E alfta.jpg

2 Analys Bilaga G i Alfta.jpg

2 Analys D i edsbyn.jpg

3 Vilplatser Alfta.jpg

3 Vilplatser Edsbyn.jpg

4 Åtgärder C i edsbyn punkter.jpg

4 Åtgärder F i alfta punkter.jpg

Tillgänglighetsplan för allmänna platser.pdf Pdf, 651.8 kB.

Kontakt

Driftchef Gata/Park
Mikael Östling
Tfn: 0271-574 40
E-post mikael.ostling@ovanaker.se

Senast uppdaterad